Vem är du, egentligen?

Vad innebär det att vara du?

Hur vill du leva ditt liv?

Vilka är dina kvaliteter?

Vad får dig att glimra?

Hur gör du för att vara du?

Vad styr dina handlingar?

Vad styr dina val?

Vad är viktigt för dig?

Vilka är dina drivkrafter?

Var dig självAlla andra är redan upptagna. (Oscar Wilde)

Tänk om det faktiskt är meningen att du ska vara precis som du är. Att en av dina viktigaste uppgifter i livet helt enkelt är att vara dig själv.

För ingen annan än du kan bidra till mänskligheten med just dina unika kvaliteter. Så varför inte börja bli mer av dig själv och mindre av alla andra! (Redan under antiken pratade filosofen Platon om detta när han pratade om en människans "daimon".)

Men ibland tappar vi människor bort oss själva. Vårt sanna jag blir så lätt undanträngt av alla andras önskningar om hur vi borde vara. Vi människor är flockdjur, och vill inte bli lämnade av de andra i flocken. Så vi anpassar oss för att inte bli övergivna. Och våra unika kvaliteter göms undan.

Kanhända har just du börjat längta tillbaka hem till dig själv - till den du är ämnad att vara. Till ett ditt sanna jag, utan att behöva vara så präglad av omgivningens bild av hur du bör vara. Gestaltterapi och coaching är navigationsverktyg på vägen.