Vem är jag, vem vill jag vara, vad gör jag för att vara jag, var är jag, var vill jag vara, vad gör jag för att vara på rätt väg, vad gör jag, vad vill jag göra, hur gör jag för att göra det jag vill?

Känner du igen funderingarna? Glimra Gestaltterapi & Coaching ger flera möjliga vägar för dig att få svar på dessa frågor, för ökad medvetenhet och närvaro i nuet och för hjälp till självhjälp.

Med nya insikter och större medvetenhet om vad som format dig och vad som styr dina handlingar idag kan du göra mer medvetna val om hur du vill göra fr o m nu.

Coaching är en av flera metoder för personlig utveckling, med samma grundmetod - ett samtal med fokus på nutid och framåt, där du är experten på ditt liv och jag är experten på ställa de frågor du behöver för att hitta dina egna svar och lösningar. Många ämnesområden är lämpliga för coaching, medan andra kräver psykoterapi, t ex Gestaltterapi.

----

 

"Människor förändras i linje med de frågor som ställs."

 

FrågeteckenCOACHING bygger på en längtan efter förändring. När viljan är större än rädslan för förändring - då är tiden inne för att börja ta steg i din personliga utveckling. Coaching är inte detsamma som att få rådgivning av någon expert. Det är du själv som är expert på att vara du - det är du som har de bästa svaren för dig. Men ibland är det inte så lätt att komma på vilka frågor du ska ställa till dig själv för att få fatt i dina råd. Då kan du behöva någon annan som frågar. En coach, till exempel.

 

HUR GÅR DET TILL? Min uppgift som coach är att genom kraftfulla frågor hjälpa dig att hitta de svar och lösningar som är sanna och fungerar för just dig,  att inspirera, ge feedback och utmana till nya perspektiv. Tillsammans utforskar vi möjliga vägar framåt, tar oss över dina hinder, tydliggör dina kvaliteter, finner  dina drivkrafter...Vid det första coachingtillfället  beskriver du din situation och vad du vill få ut av coachingen. Jag berättar hur vårt samarbete kan se ut. Vill du att vi ska samarbeta kommer vi då fram till hur vi går vidare, antal gånger, innehåll, kostnad osv.  

 

Jag är coach med bas i ICF och gestaltiskt förhållningssätt (Human Resource) och zencoach med bas i nonviolent communikation och mindfulness (Kåre Landfald).

 

Glimras coaching passar t ex för dig som
- längtar efter att bli mer av dig själv och mindre av någon annan
- är beredd att ta eget ansvar för ditt liv
- vill få ökad självkännedom och bli mer medveten om hur du lever ditt liv
- vill öka din förmåga att leva mer i nuet
- vill kartlägga dina styrkor, värderingar och drivkrafter
- vill hitta din egen kompass för att navigera i livet utifrån dina förutsättningar
- vill lita mer på din magkänsla än på svar från hjärnkontoret.
- vill stärka din förmåga att kommunicera dina gränser och dina behov
- står vid ett vägskäl i livet men inte vet vilken väg du ska välja
- behöver finna ditt sätt att hantera en utmaning/lösa en konflikt
- vill förbättra en relation
- vill bli medveten om vad som hindrar dig att nå dit du vill
- vill finna din väg till en ny yrkesroll
- vill förverkliga en dröm

Hand med lampa