Har du kommit till ett vägskäl i livet? Genom livets gång får vi erfarenheter som präglar vårt sätt att vara människa i världen. Alla kan hamna i mer eller mindre svåra situationer utan att ha särskilt problematisk uppväxt och kan i perioder i livet behöva hjälp med att bena upp situationer, förstå sig själv lite bättre för att kunna komma vidare i livet.

Gestaltterapeuten har kunskap och erfarenhet att hjälpa dig att komma vidare i livet. Du får möjlighet att

• lära känna dig själv bättre, se dig själv lite tydligare
• navigera på ett mer funktionellt sätt i livet – utifrån dina förutsättningar
• bli mer medveten om hur du påverkas av och påverkar din omgivning
• bli uppmärksam på vad du styrs av i livet, hur din orienteringskarta ser ut
• göra mer medvetna val och i mindre grad styras av autopiloten
• öka din förmåga att leva mer i nuet
• lyssna till dig ur ett helhetsperspektiv – kropp, känsla och tanke
• ta eget ansvar för ditt liv
• förstå hur du medskapar din verklighet genom dina tolkningar av den

HUR GÅR DET TILL?
Samtal och nyfiket utforskande är gestaltterapeutens huvudsakliga verktyg. Tillsammans så putsar vi spegeln så att du kan se dig själv lite tydligare. Vi tittar mer på HUR du gör för att vara du än varför. Vi har mer fokus på NU än sen och då.

Ett nyckelord i terapin är MÖTET – mellan terapeut och dig som klient, olika sidor av dig, mellan dig och andra, mellan kropp och knopp… Kroppsmedvetenhet har en viktig plats i gestaltterapin eftersom det är genom kroppen vi kan få kontakt med våra känslor. Kropp, känsla och tanke är oskiljbara delar i en helhet som är du.