Tillsammans med min man Tapio Kanerva, var jag under tre år ledare för en relationskurs som hette ”Par i hjärter”. (OBS denna kurs ska inte förväxlas med den swingersklubb som finns med samma namn!) I september 2015 höll vi vår sista Par i hjärter-kurs enligt det koncept som CORN, Carin Olavisdotter och Robert Nilsson skapat och som vi fått förmånen att leda sedan 2013. Men Carin gick sorgligt nog bort i augusti 2015 efter en tids sjukdom och kursen fick följa med henne i graven.

Intresset för Par i hjärter var alltid stort. Det visar att det finns ett behov av en kurs av detta slag. Vi byggde då upp ”Relationskursen”, med vår samlade erfarenhet och i samma anda som Par i hjärter.

Denna kurs höll vi under ca 4 år och har just nu (2020) pausat denna för att ytterligare utveckla den. För närvarande håller vi därför bara relationscoaching, i Västerås där vi bor, per telefon eller skype/zoom.

Susanne & Tapio