Tillsammans med min man Tapio Kanerva, var jag under tre år ledare för en relationskurs som hette ”Par i hjärter”. (OBS denna kurs ska inte förväxlas med den swingersklubb som finns med samma namn!) I september 2015 höll vi vår sista Par i hjärter-kurs enligt det koncept som CORN, Carin Olavisdotter och Robert Nilsson skapat och som vi fått förmånen att leda sedan 2013. Men Carin gick sorgligt nog bort i augusti 2015 efter en tids sjukdom och kursen fick följa med henne i graven.

Intresset för Par i hjärter var alltid stort. Det visar att det finns ett behov av en kurs av detta slag. Därför erbjuder vi nu någon gång per år ”Relationskursen”, med vår samlade erfarenhet och i samma anda som Par i hjärter.