Jag är kommunikatör, gestaltterapeut, coach med lång erfarenhet av att jobba med kommunikation i olika sammanhang och former. Nyfiken på varför människor gör som de gör… och med en envis tro på att det kan vara på ett annat sätt.

Kommunikation betyder göra gemensamt och tillsammans utforskar vi hur sättet du lever ditt liv på visar sig i vårt möte. På så sätt är kommunikation är min specialitet in i arbetet som gestaltterapeut.

Kommunikation kännetecknas av DIALOG som är en nödvändig förutsättning för att växa och mogna som människa. Ett dialogiskt möte är ett nyckelbegrepp inom gestaltterapin och kännetecknas av ett ömsesidigt möte mellan två jämbördiga parter och är präglat av empatiskt förutsättningslöst lyssnande. Det är genom mötena med andra människor vi formas och blir till, i relationerna lär vi oss hur vi ska förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Därför är det också i mötet med andra vi kan läkas och få nya perspektiv på oss själva och livet. I det terapeutiska dialogiska mötet speglas hur du har det med kontakten med dig själv och andra människor, terapirummet kan därmed ses som en komprimerad version av ditt liv. L

MINA UTBILDNINGAR
Diplomerad gestaltterapeut (GestaltAkademin i Skandinavien
ICF-diplomerad coach, med bas i gestaltiskt förhållningssätt (Human Resource).
Zencoach med bas i nonviolent communikation och mindfulness (Kåre Landfald). 
Grund- samt påbyggnadsutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt genom coaching för individer och grupper (VITAL Good Solutions). 
Grundkurs i coachingmodellen NÖHRA, (Unionen).
Introduktionskurs Transaktionsanalys (Ulf Hedquist.
Mindfulnessinstruktör (Expo Medica/Johan Borgstad.)
Dipl massageterapeut och certifierad massör(Kroppsterapiskolan).
Vägledarutbildning ”Write yourself” skriv om ditt liv. (Write yourself.)

MOTTAGNING/KONTAKT FÖR INFO OM TIDBOKNING
Kontakta mig om du vill veta mer eller boka tid genom att skicka ett mejl till info@glimracoaching.se så hör jag snarast av mig. Jag tar emot klienter (individer och par) i första hand i Västerås.