Relationskursen är en möjlighet för er som längtar efter att fördjupa och fylla på er kärlek under en helg. En kurs som passar oavsett om ni har en ny relation och eller varit tillsammans länge, oavsett om ni gått någon liknande kurs tidigare.


Många har ett högt tempo i vardagen, med arbeten, familj, fritidsaktiviteter och annat som lätt tar uppmärksamheten i från relationen. I det tempot blir det svårt att stanna upp och se varandra. Så följ med på en romantisk resa – i stillhet och rörelse, där tystnad blandas med musik, samtal och kommunikationsövningar. 
Dessutom ges mycket tid för er att i lugn och ro bara vara med varandra.

Kärlek handlar så mycket om en längtan efter att kunna slappna av och i trygghet kunna vara nära någon annan. Att ta steget från förälskelse till sann kärlek är kanske den största utmaningen som vi har i våra liv – för parallellt med en längtan efter närhet finns ofta en rädsla för att bli övergiven. För att kunna komma på djupet i en relation, behöver man kunna se på vad som kan ligga som hinder för en djupare kärlek. Det inkluderar att både våga berätta för  och lyssna till varandra om det som är viktigt. Och att se varje konflikt som en viktig lektion i kärlek, istället för att dra sig undan i tystnad som ett sätt att skydda sig från att bli sårad. 

Under den här helgen får ni som par möjlighet att möta varandra, med kärleksfull respekt och vördnad. Ni får prova olika slags verktyg för att lära er att lyssna och berätta, och som en följd därav få tid att bli lyssnade till. Verktyg som ni kan ta med er hem till vardagen igen för att fortsätta den romantiska resan, på hemmaplan…